GJ Serwis

Serwis

Świadczymy usługi konserwacyjne w następujących zakresach:

Instalacje  elektryczne

 • Przeglądy i konserwacja
 • Pomiary
 • Rozdzielnie
 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 • Certyfikaty / Świadectwa energetyczne
Instalacje  wodno - kanalizacyjne
 • Przeglądy i konserwacja
 • Separatory ropopochodne
 • Hydrofornie
 • Stacje uzdatniania wody
 • Inspekcja rur i kanałów
 • Sanitariaty

Instalacje  systemów  grzewczych

 • Przeglądy i konserwacja
 • Kotłownie
 • Węzły cieplne
 • Promienniki gazowe
 • Automatyka urządzeń
 • Stacje redukcyjno, pomiarowe gazu
Instalacje  klimatyzacji  i  wentylacji
 • Przeglądy i konserwacja
 • Wymiany filtrów i podzespołów
 • Czyszczenie i dezynsekcja
 • Wentylatory nawiewne, wyciągowe
 • Wymiana freonu
   

Instalacje  monitoringu

 • Konserwacja i naprawa
 • Centrale
 • Instalacje domofonowe
 • Konserwacja i naprawa
 • Instalacje przeciw pożarowe
 • Przeglądy i konserwacja

Instalacje  tryskaczowe,  pompowe  i  hydrantowe

Detektory,  mierniki,  systemy  wykrywania  gazu  -  GAZEX

Drzwi,  bramy,  grodzie

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,