GJ Serwis

Kosztorysy

WSTĘPNY

Kosztorys wstępny, czy oszacowanie wartości inwestycji jest wykonywane na etapie koncepcji architektonicznej, dzięki czemu inwestor jest w stanie dostosować późniejsze etapy prac do możliwości finansowych.

INWESTORSKI

Jeden z ważniejszych dokumentów w procesie inwestycyjnym. Jego rola to precyzyjne określenie kosztów inwestycji z uwzględnieniem szczegółów technicznych. W wersji bez podanych cen może służyć jako podstawa do negocjacji z potencjalnymi wykonawcami. Jednocześnie określa budżet budowy i specyfikuje wartość prac w poszczególnych branżach lub etapach.

OFERTOWY

Dokumentację ofertową przygotowujemy w oparciu o istniejące, ślepe kosztorysy lub w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną. Wyceniamy podany zakres prac opieracjąc się na aktualnych cenach rynkowych, posiłkując się zapytaniami ofertowymi do producentów oraz wykonawców.

POWYKONAWCZY

Każdorazowo, w przypadku potrzeby wyceny prac już zrealizowanych, firma wykonuje kosztorys specyfikujący ten zakres łącznie z wyceną kosztów. Bardzo często jest to podstawą do negocjacji finansowych.

Przedmiary, obmiary

Wykonujemy przedmiar robót na etapie projektu budowlanego, technicznego oraz obmiary w trakcie realizacji prac lub po ich zakończeniu. Są one niezbędne do oceny zakresu prac do wykonania i może posłużyć jako baza dla potencjalnych oferentów do precyzyjnej wyceny.

Weryfikacja przedmiarów, obmiarów i kosztorysów

Zajmujemy się sprawdzeniem przedmiarów w stosunku do projektu technicznego oraz ewentualnie
w stosunku do wykonanego zakresu prac. Istnieje też możliwość weryfikacji poszczególnych kwot wynikających z kosztorysów oraz operacja aktualizacji cen jednostkowych w przypadku nieaktualnych czynników cenotwórczych.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,